Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2020

Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2020 (Trích) - Theo thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 09 tháng 09 năm 2020 về việc Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.Theo thông tư số 10/2020/TT-BNNPTNT, Danh mục thuốc diệt mối được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2020 bao gồm 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm.

Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2020 ban hành theo Thông tư 10/2020/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 09 năm 2020 tải về tại đây: 

                                             Danh mục thuốc diệt mối 2020 
Xem ngay…

Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2019

 Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2019 (Trích) - Theo thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 09 năm 2019 về việc Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.
Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2019

DANH MỤC THUỐC DIỆT MỐI ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG: 

Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2019Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2019

Danh mục thuốc Diệt mối được phép sử dụng năm 2019

Để lập dự toán phòng chống mối cho các công trình xây dựng, các bạn căn cứ vào danh mục thuốc diệt mối trên để lập cho phù hợp với tình hình thực tế hàng năm. 

Xem ngay…

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV về loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Chlopryrifos và Fipronil

Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
Quyết định 501/QĐ-BNN-BVTV về loại bỏ thuốc BVTV chứa hoạt chất Chlopryrifos và Fipronil
- Thuốc trừ mối chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl bị loại bỏ: 
STT
Tên thương mại
Tổ chức đăng ký
1
AGENDA 25EC
Bayer Viet Nam Ltd
2
MOTE 30EC
Công ty TNHH hóa sinh Á Châu
3
TERDOMI 25EC
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Ngọc Lâm
4
TEFURIN 25EC
Công ty CP Hatashi Việt Nam
5
TERMISUPER 25EC
Công ty CP Khử trùng – Trừ mối VN

- Thuốc trừ mối chứa hoạt chất Fipronil bị loại bỏ: 
STT
Tên thương mại
Tổ chức đăng ký
1
FUGOSIN 500EC
Công ty CP Hatashi Việt Nam
2
LENFOS 50EC
Công ty CP Đầu tư Hợp Trí
3
LANDGUARD 40EC
Imaspro Resources Sdn Bhd
4
MAP SEDAN 48EC
Map Pacific Pte Ltd
5
TERMIFOS 500EC
Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam

Theo quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, các loại thuốc có chứa 2 hoạt chất trên được phép sản xuất nhập khẩu tối đa 1 năm và buôn bán sử dụng tối đa 2 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Riêng thủ tục đăng ký các loại thuốc BVTV có chứa 2 hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil sẽ tạm ngưng ngay từ ngày Quyết định có hiệu lực, là ngày 12.2.2019

Pass giải nén: dietmoi24h.vn
Xem ngay…
Sau Home ->