Tiêu chuẩn diệt mối, phòng chống mối

TCVN 8480:2010 - Công trình đê đập yêu cầu lý mối gây hại

TCVN 8480:2010 - "Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại" áp dụng cho công tác khảo sát và xử lý mối gây hại cho đê sông, đập đất, kênh dẫn nước đang vận hành hoặc trước khi tôn cao, áp trúc, xây dựng mới và mỏ vật liệu đất.
TCVN 8480

Mục đích yêu cầu công tác khảo sát, xử lý phòng trừ mối

Nhiệm vụ chung của công tác khảo sát mối là điều tra hiện trạng, phát hiện và đánh giá mức độ gây nguy hiểm của mối đối với nền, thân, môi trường xung quanh đê, đập, kênh dẫn nước và m vật liệu đất đ t đó thiết kế các biện pháp phòng trừ thích hp.

Nhiệm v chung của công tác xử lý diệt mối là diệt trừ và lấp bịt các t mối gây nguy hiểm đối với nền, thân đê, đập và kênh dẫn nước, đồng thời hạn chế tối đa nguồn gốc tạo lập tổ mi thân công trình trong quá trình vận hành khai thác.

Nhiệm vụ chung của công tác xử lý phòng mối là ngăn ngừa tối đa mối cánh xâm nhập và làm tở thân công trình trong quá trình vận hành khai thác.

Công tác khảo sát và thiết kế biện pháp xử lý phòng trừ mối được tiến hành các giai đoạn:

- Dự án đầu tư (DADT)
- Thiết kế kỹ thuật (TKKT)
- Bản vẽ thi công (BVTC)
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (BCKTKT)

Toàn bộ nội dung TCVN 8480:2010 - "Công trình đê đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại" xem chi tiết tại đây: 
                  TCVN 8480-2010

Xem ngay…

TCVN 7958:2017 - Bảo vệ công trình xây dựng, Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN 7958:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới. TCVN 7958:2017 do Viện sinh thái và bảo vệ công trình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (Bộ Bông nghiệp và phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

TCVN 7958:2017 thay thế cho TCVN 7958:2008
TCVN 7958

TCVN 7958:2017 bao gồm các nội dung sau: 

1. Phạm vi áp dụng
2.  Tài liệu viện dẫn
3.  Thuật ngữ và định nghĩa
4.  Phân loại yêu cầu phòng chống mối bảo vệ công trình
5.  Quy định chung
6.  Khảo sát phát hiện mối, thiết kế diệt và phòng chống mối
7.  Các biện pháp phòng chống mối cho công trình
8.  Hướng dẫn an toàn khi sử dụng thuốc phòng chống mối

Nội dung chi tiết về TCVN 7958:2017 tải về tại đây : TCVN 7958:2017
Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222


Xem ngay…

TCVN 8268 : 2017 - Phòng chống mối công trình đang sử dụng

TCVN 8268:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng do Viện sinh thái và bảo vệ công trình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (Bộ Bông nghiệp và phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

TCVN 8268:2017 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng thay thế cho TCVN 8268:2009 đã ban hành trước đó. 
TCVN 8268 : 2017 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

TCVN 8268:2017 bao gồm các nội dung sau: 

1. Phạm vi áp dụng
2.  Tài liệu viện dẫn
3.  Thuật ngữ và định nghĩa
4.  Phân loại yêu cầu diệt và phòng chống mối cho công trình đang sử dụng
5.  Quy định chung
6.  Khảo sát phát hiện mối, thiết kế diệt và phòng chống mối
7.  Diệt mối cho công trình xây dựng đang sử dụng
8.  Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng
9.  Hướng dẫn an toàn khi sử dụng thuốc phòng chống mối

Chi tiết nội dung tiêu chuẩn: TCVN 8268:2017
Dịch vụ Diệt mối tận gốc công trình đang sử dụng, phòng mối công trình xây dựng mới. Đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222


Xem ngay…

TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập

✔️ Tên tiêu chuẩn: 

    TCVN 8227:2009 

✔️ Nội dung tiêu chuẩn: 

     Mối gây hại công trình đê đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái và đánh giá mức độ gây hại

✔️ Áp dụng:

  TCVN 8227:2009 được sử dụng để định loại các loài mối gây hại cho các công trình đê, đập đã xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng mới và xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học, đồng thời đánh giá mức độ gây hại của chúng

TCVN 8227
TCVN 8227:2009 cũng nêu rõ một số đặc điểm hình thái các loại mối gây hại đê, đập cần phòng chống  

Nội dung chi tiết TCVN 8227:2009

Tải toàn bộ nội dung TCVN 8227 năm 2009 tại đây: TCVN 8227:2009

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ:
- Diệt mối tận gốc
- Phòng mối cho công trình xây mới 
- Tư vấn giải pháp phòng chống mối hiệu quả, an toàn và lâu dài cho các công trình

Hotline: 0986.440.222


Xem ngay…

TCVN 8268 năm 2009 - Diệt và phòng chống mối công trình đang sử dụng

TCVN 8268 năm 2009 "Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng " quy định các phương pháp diệt và phòng chống mối cho các công trình xây dựng đang sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng. Đối tượng được xử lý là các giống mối phá hoại công trình xây dựng như mối gỗ ẩm, mối gỗ khô, mối đất.
TCVN 8268 năm 2009
TCVN 8268 năm 2009 - Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng  

Đối tượng áp dụng quy chuẩn: Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng có liên quan đến các công trình xậy dựng.


Lĩnh vực áp dụng quy chuẩn: Xây dựng, bảo vệ công xây dựng, diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng.

Chi tiết xem tại: TCVN 8268
Pass giải nén: dietmoi24h
Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222Xem ngay…

TCVN 7958 năm 2008 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 7958 năm 2008: "Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới" do trung tâm TV phát triển VLXD - Hội VLXD biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ KH và công nghệ công bố

Ở Việt Nam, sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế của ta đang có nhiều thay đổi lớn, hiện đại hoá, đô thị hoá cũng phát triển rầm rộ. Để bảo vệ công trình xây dựng, trong việc phòng chống mối cũng cần thích ứng với tình hình mới. Trong khi đó, “Quy phạm tạm thời QPVN 16-79” có đề cập tới phòng chống mối cho các công trình đang sử dụng, nhưng đã gần 30 năm quy phạm này chưa được soát xét, chỉnh sửa nên đã không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
TCVN 7958

Cơ sở của việc xây dựng tiêu chuẩn chủ yếu: Tham khảo Qui phạm tạm thời phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng mã số QPVN 16- 79; TCVN 204 :1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới; Tham khảo các Tiêu chuẩn Úc AS 3660.1; AS 3660.2; AS 3660.3- 2000 và các tiêu chuẩn liên quan trong nước ban hành; Thu thập các tài liệu liên quan: tài liệu tham khảo, tài liệu viện dẫn, tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu phòng chống mối đã xuất bản chính thức trong và ngoài nước…

Phạm vi áp dụng TCVN 7958 :

TCVN 7958 quy định phương pháp phòng chống mối áp dụng cho các công trình xây dựng mới có sử dụng vật liệu có chứa Cellulose làm kết cấu hoặc có chứađựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa Cellulose . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng

Đối tượng cần xử lý chủ yếu là mối phá hoại công trình xây dựng như: Mối đất ( Odontotermes hainanesis ) Mối nhà ( Coptotermes formosanus Shir...), mối gỗ khô ( Crytotermes domesticus Hav), Mọt cánh cứng ( Coleoptera ) ...

Tuỳ theo mức độ quan trọng, qui mô và điều kiện kinh tế, yêu cầu diệt và phòng mối cho công trình đang sử dụng được phân thành 3 loại:

Loại A: Diệt và phòng mối ở mức độ cao, gồm các công trình xây dựng cấp quốc gia, công trình văn hoá lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia, các nhà bảo tàng, thư viện…

Loại B: Diệt và phòng mối ở mức khá, gồm các công trình có kết cấu chịu lực, các loại cửa, trang trí nội thất bằng vật liệu chứa xenlilô….

Loại C: Diệt và phòng mối ở mức trung bình, gồm các công trình xây dựng đang sử dụng còn lại.

Phương pháp diệt mối được thực hiện theo 4 cách: Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm; Diệt mối bằng phương pháp dùng bả; Diệt mối bằng phương pháp diệt trực tiếp tại tổ; Diệt mối gỗ khô.

Chi tiết : TCVN 7958
Pass giải nén: dietmoi24h.vn

TCVN 7958:2008 được thay thế bằng TCVN 7958:2017 
Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222


Xem ngay…

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulo làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các loại vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulo.

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị mối phá hoại.

Đối tượng cần xử lí chủ yếu: các loại mối đất (subterranean termites) và một số côn trùng hại gỗ khác như mối gỗ khô, mọt cánh cứng.
TCXD 204

Phun phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Tải toàn bộ nội dung TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới tại: TCXD 204

TCXD 204:1998 được bổ sung và thay thế bằng TCVN 7958:2017 

Liên hệ dịch vụ thiết kế, thi công phòng chống mối cho công trình xây dựng mới: 


Quý khách hàng cần tìm đơn vị thiết kế, thi công Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0986.440.222 
Xem ngay…
Sau ->
top down