TCVN 8268 : 2017 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

TCVN 8268:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Diệt và Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng do Viện sinh thái và bảo vệ công trình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (Bộ Bông nghiệp và phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.
TCVN 8268:2017 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng thay thế cho TCVN 8268:2009 đã ban hành trước đó. 
TCVN 8268 : 2017 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng
Chi tiết : TCVN 8268:2017
Pass giải nén: dietmoi24h.vn

Dịch vụ Diệt mối tận gốc công trình đang sử dụng, phòng mối công trình xây dựng mới. Đảm bảo chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222

Xem ngay…

TCVN 7958:2017 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

Tiêu chuẩn Quốc gia - TCVN 7958:2017 về Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới. TCVN 7958:2017 do Viện sinh thái và bảo vệ công trình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam (Bộ Bông nghiệp và phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.
TCVN 7958:2017 thay thế cho TCVN 7958:2008
TCVN 7958

Chi tiết : TCVN 7958:2017
Pass giải nén: dietmoi24h.vn

Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222

Xem ngay…

TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập

TCVN 8227 năm 2009 "Mối gây hại công trình đê đập - Định loại, xác định đặc điểm sinh học, sinh thái và đánh giá mức độ gây hại" được sử dụng để định loại các loài mối gây hại cho các công trình đê, đập đã xây dựng hoặc chuẩn bị xây dựng mới và xác định đặc điểm sinh học, sinh thái học, đồng thời đánh giá mức độ gây hại của chúng. 
moi-hai-de-dap
TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập

Chi tiết TCVN 8227 năm 2009 - Mối gây hại công trình đê đập tải về tại đây: TCVN 8227 năm 2009
Pass giải nén: kiemsoatcontrung.net

Dịch vụ diệt mối, phòng chống mối chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả. Liên hệ: 0986.440.222
Xem ngay…

TCVN 8268 năm 2009 - Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng

TCVN 8268 năm 2009 "Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng " quy định các phương pháp diệt và phòng chống mối cho các công trình xây dựng đang sử dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng. Đối tượng được xử lý là các giống mối phá hoại công trình xây dựng như mối gỗ ẩm, mối gỗ khô, mối đất.
TCVN 8268 năm 2009
TCVN 8268 năm 2009 - Diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng  

Đối tượng áp dụng quy chuẩn: Các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng có liên quan đến các công trình xậy dựng.


Lĩnh vực áp dụng quy chuẩn: Xây dựng, bảo vệ công xây dựng, diệt và phòng chống mối cho công trình xây dựng đang sử dụng.

Chi tiết xem tại: TCVN 8268
Pass giải nén: dietmoi24h
Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222Xem ngay…

TCVN 7958 năm 2008 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCVN 7958 năm 2008: "Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới" do trung tâm TV phát triển VLXD - Hội VLXD biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục TCĐLCL thẩm định, Bộ KH và công nghệ công bố

Ở Việt Nam, sau khi gia nhập WTO, nền kinh tế của ta đang có nhiều thay đổi lớn, hiện đại hoá, đô thị hoá cũng phát triển rầm rộ. Để bảo vệ công trình xây dựng, trong việc phòng chống mối cũng cần thích ứng với tình hình mới. Trong khi đó, “Quy phạm tạm thời QPVN 16-79” có đề cập tới phòng chống mối cho các công trình đang sử dụng, nhưng đã gần 30 năm quy phạm này chưa được soát xét, chỉnh sửa nên đã không phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
TCVN 7958

Cơ sở của việc xây dựng tiêu chuẩn chủ yếu: Tham khảo Qui phạm tạm thời phòng chống mối, mọt cho các công trình xây dựng mã số QPVN 16- 79; TCVN 204 :1998 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới; Tham khảo các Tiêu chuẩn Úc AS 3660.1; AS 3660.2; AS 3660.3- 2000 và các tiêu chuẩn liên quan trong nước ban hành; Thu thập các tài liệu liên quan: tài liệu tham khảo, tài liệu viện dẫn, tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và các tài liệu phòng chống mối đã xuất bản chính thức trong và ngoài nước…

Phạm vi áp dụng TCVN 7958 :

TCVN 7958 quy định phương pháp phòng chống mối áp dụng cho các công trình xây dựng mới có sử dụng vật liệu có chứa Cellulose làm kết cấu hoặc có chứađựng, lưu trữ các vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa Cellulose . Tiêu chuẩn này không áp dụng cho công trình đê đập và cây trồng

Đối tượng cần xử lý chủ yếu là mối phá hoại công trình xây dựng như : Mối đất ( Odontotermes hainanesis ) Mối nhà ( Coptotermes formosanus Shir...) , mối gỗ khô ( Crytotermes domesticus Hav), Mọt cánh cứng ( Coleoptera )...

Tuỳ theo mức độ quan trọng, qui mô và điều kiện kinh tế, yêu cầu diệt và phòng mối cho công trình đang sử dụng được phân thành 3 loại:

Loại A: Diệt và phòng mối ở mức độ cao, gồm các công trình xây dựng cấp quốc gia, công trình văn hoá lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia, các nhà bảo tàng, thư viện…

Loại B: Diệt và phòng mối ở mức khá, gồm các công trình có kết cấu chịu lực, các loại cửa, trang trí nội thất bằng vật liệu chứa xenlilô….

Loại C: Diệt và phòng mối ở mức trung bình, gồm các công trình xây dựng đang sử dụng còn lại.
Phương pháp diệt mối được thực hiện theo 4 cách: Diệt mối bằng phương pháp lây nhiễm; Diệt mối bằng phương pháp dùng bả; Diệt mối bằng phương pháp diệt trực tiếp tại tổ; Diệt mối gỗ khô.


Chi tiết : TCVN 7958
Pass giải nén: dietmoi24h.vn
Dịch vụ Diệt mối, phòng mối công trình chuyên nghiệp, hiệu quả, bảo hành dài hạn. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại: 0986 440 222


Xem ngay…

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới áp dụng cho nhà và công trình dân dụng, công nghiệp, nông nghiệp, trừ các công trình đê đập và cây trồng, có sử dụng vật liệu gốc xenlulo làm trang trí trong và ngoài nhà hoặc làm kết cấu chịu lực, hoặc có chứa, lưu trữ trưng bày các loại vật liệu, tư liệu, thành phẩm có gốc xenlulo.

TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới đưa ra các yêu cầu biện pháp phòng chống mối ngay từ khâu khảo sát thiết kế, thi công xây dựng mới hoặc thi công xây dựng cải tạo. Tiêu chuẩn này không bao gồm biện pháp xử lí đối với nhà, công trình đang sử dụng bị mối phá hoại.

Đối tượng cần xử lí chủ yếu: các loại mối đất (subterranean termites) và một số côn trùng hại gỗ khác như mối gỗ khô, mọt cánh cứng.
TCXD 204
Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới
Tải toàn bộ nội dung TCXD 204 năm 1998 - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới tại: TCXD 204
Xem ngay…
Sau Home ->